Výkon v kW:

Vek vozidla v rokoch*:

Pôvod vozidla:

Motor:

Súčasná výška registračného poplatku: 117,50
Výška registračného poplatku do 31.1.2017 bola: 33,00
Od 1.2.2017 na registračnom poplatku zaplatíte ­o 84,50 € viac.

*Pre výpočet výšky registračného poplatku je vek vozidla odvodený od dátumu jeho prvej registrácie, pričom vek sa zaokrúhľuje smerom nahor. (napr. vozidlo staré 3 roky a 1 mesiac patrí do kategórie 4-ročných vozidiel)